Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie


Idź do treści


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Informacja nt. rekrutacji do projektu "Zadbaj o swoją przyszłość", która będzie prowadzona w dniach 10-12.04.2014 r.

Wszystkie aktualne informacje na temat projektu dostepne są na stronie www.zsp-pomorskie.b4ngo.pl a także na stronie https://www.facebook.com/stowarzyszenieB4 - znajdziecie tam Państwo także informacje o możliwości spotkania naszych przedstawicieli podczas Giełdy Edukacyjnej w Gdyni (02.04.), Targów Pracy w Gdańsku (03.04.) i spotkania informacyjnego w PUP Gdynia (08.04).
___________________________________________________________________________
19 grudnia - uroczystym spotkaniem w Urzędzie Miejskim we Władysławowie - zakończyła się
szósta i zarazem ostatnia edycja Projektu DROGA DO NIEZALEŻNOŚCI.


___________________________________________________________________________


Pomóż w identyfikacji problemów społecznych w gminie WładysławowoOśrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie informuje, iż działając na podstawie art.17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 182) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356), samorząd gminy przystąpił do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Nie chcąc budować tego dokumentu bez udziału przedstawicieli środowiska lokalnego, w tym osób mających wpływ na kształt lokalnej polityki społecznej, OPS zaprasza do wypełnienia załączonego formularza ankiety, mającej na celu identyfikację problemów społecznych w naszej gminie. Ankieta ta będzie jednym z istotnych materiałów, na których oparta zostanie strategia.

Budowa dokumentu strategicznego jest istotnym wyzwaniem nie tylko dla reprezentantów samorządu gminnego, ale i przedstawicieli lokalnej społeczności. Opracowując strategię dla naszej gminy na najbliższe lata, pragniemy by znalazły się w niej również inicjatywy społeczne służące rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności.

W związku z powyższym OPS pragnie zaprosić Państwa instytucję / organizację do wypełnienia załączonej karty projektu. Jest to wzorcowa propozycja mająca pomóc w określeniu i podejmowaniu poszczególnych inicjatyw. Projektując działania, należy pamiętać nie tylko o celowości ich podejmowania, ale także o możliwościach ich realizacji z wykorzystaniem własnych doświadczeń oraz zaangażowania finansowego samorządu gminy. Na obecnym etapie nie określamy puli środków finansowych koniecznych do realizacji inicjatyw. Pragniemy jedynie zachęcić do dyskusji o istniejących deficytach oraz skłonić Państwa do opracowania pomysłów służących rozwiązaniu wskazanych problemów przy jak największym zaangażowaniu lokalnego środowiska.

Wypełnioną ankietę oraz kartę projektu należy zwrócić na adres OPS we Władysławowie (ul. Hallera 19) do dnia 4 listopada 2013 roku.

Pobierz i wypełnij ankietę
Pobierz i wypełnij kartę projektu

_____________________________________________________________________________


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z listem referencyjnym Sekretarza Stanu Pana Jacka Męciny w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej nt. projektu "Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie", realizowanego przez Centrum Zasobów Ludzkich (instytucją inicjująca: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej) w ramach Programu Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy.


Badanie zakończy się raportem podsumowującym wyniki badań, następnie przeprowadzone zostaną wspólne warsztaty dla przedstawicieli PUP i OPS oraz konferencja podsumowująca.
Załącznik:

Pismo J.Mięcina

_____________________________________________________________________________


INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie informuje o terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2013 r. - do 31 października 2014 r.
- jeśli wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony od 1 września br. - do dnia 30 września br. to ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada br.
- jeśli wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od 1 października br. do 30 listopada br. to ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia br.INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie informuje o terminach składania wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy trwający od 1 października 2013 r. - do 30 września 2014 r.
- jeśli wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. to ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 października 2013 r.
- jeśli wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od 1 września 2013 r. do 31 października 2013 r. to ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2013 r._____________________________________________________________________________


Powrót do treści | Wróć do menu głównego